Reflektor

Uloga:  procjena i reflektiranje zdravlja i stanja ljudske zajednice

Aura: testirajuća, “teflon” aura na koju se ne lijepi tuđa energija

Strategija:  čekati 28 dana (puni mjesečev ciklus) na jasnoću prije poduzimanja akcije

Reflektori čine samo oko 1% populacije.

Reflektori su dizajnirani da budu procjenitelji čovječanstva, da reflektiraju natrag sve divne i manje divne stvari koje čovječanstvo samo sebi nanosi. Njihova je dar sposobnost da razluče što je što i tko je tko zaista.

Reflektori su potpuno otvoreni cijelom svijetu i drugim ljudima. Nemaju definiranih centara u svojem Dizajnu, pa mogu preuzeti u sebe dizajne drugih ljudi. Kao da vide svijet kroz tuđe oči i drugi ljudi prepoznaju svoju refleksiju u Reflektorima.

Strategija Reflektora je stoga čekanje da prođe cijeli mjesečev ciklus koji traje 28-29 dana prije nego donose važne odluke. Ako umjesto toga iniciraju, doživljavaju razočaranje. Njihov je potpis iznenađenje i kada Reflektor živi svoj dizajn ugodno je u čudu
kada promatra svijet i sebe u njemu.

Reflektori su lunarna bića. Njihova je energija više povezana uz Mjesec i njegov ciklus
(za razliku od ostalih tipova koji su solarni tipovi – vezani uz Sunčevu energiju).

Život je za Reflektora neosobno iskustvo, u neku ruku. Reflektori su ovdje da iskuse različite uzorke života.

Za Reflektore je, kao i za Projektore, jako korisno da poznaju svoj Dizajn te da proučavaju Human Design sistem.

Bilo kakav pritisak je loš za Reflektorovo zdravlje. Moraju uzimati vrijeme za sebe bez tuđih pritisaka. Puno odmaranja i čekanje na mjesečev ciklus od 29 dana je važno.

Kako idu kroz život, Reflektori moraju naučiti da oni nisu onaj drugi koji se u njima ogleda. Najveći potencijal reflektora je transparentnost – iznenađenje životom.

Reflektor je Promatrač. Pripada najrjeđem energetskom tipu – Reflektora je samo oko 1%. Svi energetski centri Reflektora su otvoreni, što ga čini izvrsnim u osjećanju i promatranju glavnih razvojnih događanja u društvu.

Reflektor je poput ljudskog radara koji prima sve devijacije i posebnosti, i to akutno. Da bi se zaštitio od previše informacija da ga preplave, Reflektorova je aura slična Manifestatorovoj, ali njegova kao da ima sloj poput teflona – sa nje klizi tuđa energija. Njegova se aura približava tuđoj do ruba, ali se nikada ne spaja. Reflektor je zbog takve aure skoro neranjiv. On doživljava uzorke tuđe aure s površine i uspoređuje ih sa globalnom sviješću (koja uključuje i Univerzalnu svijest).

Glavna snaga Reflektora je sposobnost percepcije realnosti na nefiltrirani način. Detektira sve devijacije i faze razvoja u velikim sistemima odmah i dolazi do same srži stvari. Također, sposoban je artikulirano izraziti svoje dojmove i dati ih drugima na raspolaganje. Reflektor je zrcalo stanja čovječanstva. Mogli bismo reći da je Reflektor ultimativni prognozer vremena i klime čovječanstva.

Ako ste Reflektor, za vas će poznavanje činiti veliku razliku, budući da ste vrlo posebni i rijetki.

Zaključimo da je sve igra energije, i što sami svoju energiju bolje upoznamo,
to ćemo harmoničnije bivati sami sa sobom i sa svijetom oko sebe.

Tumačenje vašeg Energetskog Dizajna pokazuje tko ste zaista, a to vas osnažuje u načinu na koji koristite svoju energiju u odnošenju sa svijetom, drugim ljudima i njihovom energijom – jer smo svi energetski povezani i tuđa energija utječe na nas, baš kao što i naša jedinstvena energija ima utjecaja na druge ljude.

Slavni Reflektori: H.G. Wells, Sandra Bullock, Fyodor Dostoyevsky, Ammaji (hugging Amma), Uri Geller, Teal Swan.

Pogledajte video

Marine Bitorajac o Reflektorima i
o Potpisu i Auri Reflektora
Scroll to Top