Reflektor

Reflektori
1%

Uloga:  procjena i reflektiranje zdravlja i stanja ljudske zajednice

Aura: testirajuća, “teflon” aura na koju se ne lijepi tuđa energija

Strategija:  čekati 28 dana (puni mjesečev ciklus) na jasnoću prije poduzimanja akcije

Reflektori čine samo oko 1% populacije.

Reflektori su potpuno otvoreni cijelom svijetu i drugim ljudima. Nemaju definiranih centara u svojem Dizajnu, pa mogu preuzeti u sebe dizajne drugih ljudi. Kao da vide svijet kroz tuđe oči i drgu ljudi prepoznaju svoju refleksiju u Reflektorima.

Reflektori su lunarna bića. Njihova je energija više povezana uz Mjesec i njegov ciklus (za razliku od ostalih tipova koji su solarni tipovi – vezani uz Sunčevu energiju). Strategija Reflektora je stoga, čekanje da prođe cijeli mjesečev ciklus koji traje 28-29 dana prije nego donose važne odluke. Ako umjesto toga iniciraju, doživljavajurazočaranje. Njihov je potpis iznenađenje i kada Reflektor živi svoj dizajn ugodno je u čudu kada promatra svijet i sebe u njemu.

Reflektori su dizajnirani da budu procjenitelji čovječanstva, da reflektiraju natrag sve divne i manje divne stvari koje čovječanstvo samo sebi nanosi. Njihova je dar sposobnost da razluče što je što, i tko je tko zaista.

 

Reflektor uzima u sebe tuđu definiciju energije, odnosno uzorak frekvencije energije i reflektira je natrag. Poput ogledala. Tuđa energija konstantno mijenja Reflektorov doživljaj samog sebe. Jedan trenutak ima osjećaj da zna tko je i kamo ide u životu, a drugi trenutak to nestaje. Zbog toga je vrlo važno da Reflektor bira ljude i mjesto s kojim je okružen jer to bitno utječe na njegov doživljaj samog sebe.

Za Reflektora je iznimno važno biti u pravom fizičkom okruženju, tada nalazi prave ljude i ljubav. Reflektorova totalna otvorenost prema drugome može ga činiti skoro nevidljivim drugome – oni vide svoj odraz u Reflektoru. Ali ta otvorenost je potencijal velike mudrosti – Reflektori su briljantni u organiziranju energije i kako je preusmjeriti.

Život je za Reflektora neosobno iskustvo, u neku ruku. Reflektori su ovdje da iskuse različite uzorke života, i za njih je, kao i za Projektore jako korisno da poznaju svoj Dizajn te da proučavaju Human Design sistem.

Bilo kakav pritisak je loš za Reflektorovo zdravlje. Moraju uzimati vrijeme za sebe bez tuđih pritisaka. Puno odmaranja i čekanje na mjesečev ciklus od 29 dana je važno.

Kako idu kroz život, Reflektori moraju naučiti
da oni nisu onaj drugi koji se u njima ogleda.
Najveći potencijal reflektora je transparentnost – iznenađenje životom.

Reflektor je Promatrač. Pripada najrjeđem energetskom tipu – Reflektora je samo oko 1%. Svi energetski centri reflektora su otvoreni što ga čini izvrsnim u osjećanju i promatranju glavnih razvojnih događanja u društvu.

Reflektor je poput ljudskog radara koji prima sve devijacije i posebnosti, i to akutno. Da bi se zaštitio od previše informacija da ga preplave, Reflektorova je aura slična Manifestatorovoj, ali njegova kao da ima sloj poput teflona – sa nje klizi tuđa energija. Njegova se aura približava tuđoj do ruba ali se nikada ne spaja. Reflektor je zbog takve aure skoro neranjiv. On doživljava uzorke tuđe aure s površine i uspoređuje ih sa globalnom sviješću (koja uključuje i Univerzalnu svijest).

Glavna snaga Reflektora je sposobnost percepcije realnosti na nefiltrirani način. Detektira sve devijacije i faze razvoja u velikim sistemima odmah i dolazi do same srži stvari. Također, sposoban je artikulirano izraziti svoje dojmove i dati ih drugima na raspolaganje. Reflektor je zrcalo stanja čovječanstva. Mogli bismo reći da je Reflektor ultimativni prognozer vremena i klime čovječanstva.

Ako ste Reflektor, za vas će poznavanje činiti veliku razliku, budući da ste vrlo posebni i rijetki.

Zaključimo da je sve igra energije, i što sami svoju energiju bolje upoznamo, to ćemo harmoničnije bivati sami sa sobom i sa svijetom oko sebe.

Tumačenje vašeg Energetskog Dizajna pokazuje tko ste zaista, a to vas osnažuje u načinu na koji koristite svoju energiju u odnošenju sa svijetom, drugim ljudima i njihovom energijom – jer smo svi energetski povezani i tuđa energija utječe na nas, baš kao što i naša jedinstvena energija ima utjecaja na druge ljude.

Slavni Reflektori: H.G. Wells, Sandra Bullock, Fyodor Dostoyevsky, Ammaji (hugging Amma), Uri Geller, Teal Swan.

Pogledajte i YouTube video o Reflektorima: 

Koji ste Human Design Energetski Tip
i kakva su vaša aura i Strategija?

Saznajte više o svom tipu, te kako funkcionira aura (energetsko polje) i koju strategiju trebate koristiti da bi živjeli u skladu sa svojim dizajnom, te još mnogo toga kroz Human Design Transformacijsku Školu, Level 1.

Scroll to Top