Human Design Sistem

Ovaj tekst je proširenje tematike osnovnih koncepata Human Design sistema kojeg možete pročitati ovdje: Što je Human Design sistem?  

Human Design sistem, zajedno sa Energetskom Astrologijom čine Ljudski Energetski Dizajn o kojem možete saznati više ovdje:

LJUDSKI ENERGETSKI DIZAJN: Tko ste vi zaista?

 

Četiri Energetska Tipa

Oko svakoga živoga bića postoji elektromagnetsko polje koje ga okružuje i zove se aura ili energetsko polje. U slučaju ljudi, ta aura se prostire otprilike dužinu dvije vaše ispružene ruke u svakom smjeru od vašeg tijela.

Aura je izuzetna stvar. Svatko od nas, u skladu sa svojim energetskim tipom, ima svoju jedinstvenu auru koja govori za nas.

Putem naše aure komuniciramo sa svijetom.

Generatorova aura obuhvaća druge, Projektorova aura penetrira u druge, Manifestatorova aura izaziva ili odbija, a Reflektorova aura zrcali druge aure.

Da bi naša aura bila zdrava, odnosno, da bismo mi bili zdravi, potrebno je biti svjestan kakvu auru imamo i pratiti njezinu Strategiju i Autoritet. Drugim riječima, svaki tip aure ima svoja „pravila“ kojih se treba pridržavati kada smo u blizini drugih ljudi (budući da se naše aure miješaju) da bismo postupali korektno i održali svoju vitalnost, zdravlje i bolje komunicirali sa drugima.

Savladavanje vještine auričke komunikacije za svaki energetski tip započinje sa poznavanjem svoje aure te njezine Strategije.

 

Strategija

Strategija je način na koji možemo funkcionirati u svijetu i interakciji sa drugima bez otpora. Drugim riječima, ako pratimo Strategiju svojeg Tipa (aure), poravnavamo se sa svojom jedinstvenom energetskom geometrijom (jedinstvenim energetskim dizajnom) u cijelosti. To nam omogućava da budemo autentični.

Strategija nije filozofija već se bazira na načinu na koji aura funkcionira. Ultimativno, o praćenju Strategije našeg energetskog tipa ovisi naše zdravlje, seksualnost, odnosi, životna svrha…

Svaki energetski tip ima jednostavnu i razumljivu strategiju koju treba pratiti u skladu sa svojom aurom.

Jednom kada počnemo živjeti Strategiju svojeg Tipa, doživljavamo nagrade koje su opisane sa tzv. Potpisima svakog Tipa: mir (za Manifestatore), zadovoljstvo (za Generatore), uspjeh (za Projektore) i iznenađenje (za Reflektore).

 Aura i Strategija po Tipovima

Prije nego krenemo sa aurom i strategijom sva 4 tipa, podsjetimo se da su svi tipovi dizajnirani tako da se međusobno nadopunjuju i imaju uzajamno podržavajuće odnose. Poput stanica u organizmu – različite su ali sve su dio iste organske cjeline i imaju isti cilj: dobrobit organizma = dobrobit svake stanice.

Manifestatori su ovdje da INICIRAJU energiju i njihov fokus treba biti učinak na druge.

N

Generatori su ovdje da ODGOVARAJU na energiju i koriste je za gradnju. Njihov fokus treba biti na tome da se upoznaju – kako odgovaraju na energiju i troše je na ispunjavajući način.

N

Manifestatorski Generator je vrsta Generatora koji se razlikuje od čistog Generatora po tome što ima manifestatorski potencijal kojeg osjeća, ali mora ipak prvenstveno pratiti strategiju Generatora, a to je da ODGOVARA na energiju (generatorski dio) prije INICIRANJA (manifestatorski dio).

N

Projektori su ovdje da VODE i njihov fokus treba biti na učenju kako da koriste svoje vještine upravljanja tuđom energijom da bi ostvarili uspjeh. Projektor doživljava uspjeh tako da omogućuje drugima da budu uspješni.

N

Reflektori su ovdje da REFLEKTIRAJU stanje svojeg okruženja i njihov fokus treba biti na dobrostanju ljudi i okoline u kojoj se nalaze.

Strategije za ispravno donošenje odluka po tipovima su:
Generatori & Manifestatorski Generatori: ČEKAJU DA ODGOVARAJU NA ENERGIJU
Projektori: ČEKAJU ISPRAVNU POZIVNICU I PREPOZNAVANJE
Manifestatori: INFORMIRAJU PRIJE PODUZIMANJA AKCIJE
Reflektori: ČEKAJU PUNI MJESEČEV CIKLUS (28.5 DANA)

 

Human Design je znanost otkrivanja samog sebe – Autentičnog sebe. Iz vaše karte Human Design-a možete dobiti uvid u svoju vlastitu jedinstvenu prirodu: svoje talente, psihologiju, ranjivosti i ograničenja, kao i svoje talente, snage, darove i posebnu svrhu. Praktična primjena tih informacija i alata Strategije i Autoriteta nosi ogroman potencijal za poboljšanje i ispunjenje vašeg života.

Tumačenje vaše karte reći će vam tko jeste, a tko niste.

Human Design sistem omogućava svakome od nas da dobije svoje vlastite upute za upotrebu za život. Pomaže da shvatimo priču našeg života i pokazuje nam kako da donosimo ispravne odluke – putem Strategije i Autoriteta. Donošenje isprvnih odluka uklanja otpor u našem životu.

Najčešće ljudi osjete veliko olakšanje i prepoznavanje kada im se pročita njihova Human Design karta. To je zato jer ih se po prvi puta vidi onakve kakvi jesu, umjesto onoga što se očekuje da budu. Tumačenje može vratiti osjećaj smisla i svrhe u životu i otpustiti strah, krivicu, ljutnju, frustraciju.

Možete sebi napokon dati dopuštenje da budete vi.

Vrste konzultacija pronađite ovdje.

Za više detalja molimo vas da nas kontaktirate.