TIPOVI U HUMAN DESIGN-U

Ovaj kurs je za vas ako se tražite obuhvatno, solidno i praktično razumijevanje četiri Energetska tipa Human Design sistema: Generatori, Manifestatorski Generatori, Projektori, Manifestatori i Reflektori, njihove aure i strategije, te razlike između energetskih i ne-energetskih tipova. Poseban fokus u kursu dat je i odnosu između Generatora i Projektora kao energetskog i ne-energetskog tipa.

Iako djeluje da su ovo osnovne stvari, one su zapravo temelj čitavog eksperimenta sa Human Design sistemom i iznimno su važne.

U ovom obuhvatnom kursu naučiti ćete sve o Energetskim Tipovima, njihovim aurama, strategiji i naučiti ćete sve što vam treba kako biste živjeli svoj energetski tip. Ovaj je kurs savršeni početak vašeg eksperimenta sa Human Design sistemom, budući da je prvi korak upoznavanje sa vlastitim energetskim tipom, aurom kroz koju komunicira, te strategijom kao načinom ispravnog donošenja odluka i micanja otpora iz života. Znajte da sve ostalo “znanje” o Human Design-u pada u vodu ako ne živite svoj tip, auru i strategiju. Zato, ovaj kurs je dragocjeni ne samo početak, nego i trajni temelj za utjelovljenje svoje prave prirode.

Želite li utjeloviti pravu prirodu svojeg jedinstvenog dizajna?

SADRŽAJ KURSA

TEME OBUHVAĆENE KURSOM SU:

KURS UKLJUČUJE:

16 SNIMLJENIH VIDEO PREDAVANJA

PDF PREDAVANJA kao proširene, obuhvatnije verzije koje nadopunjuju video predavanja i/ili ilustracije svih video predavanja

NAČIN EDUKACIJE

  • DOBIJATE PRISTUP ONLINE PLATFORMI SA SVIM DIGITALNIM MATERIJALIMA U OBLIKU VIDEO PREDAVANJA, PDF SKRIPTI,
  • SVA PREDAVANJA SU OTVORENA ZA STALNO GLEDANJE, PRATITE VLASTITI TEMPO IZUČAVANJA  I MOŽETE IM SE VRAĆATI PO ŽELJI
  • SVI DIGITALNI MATERIJALI MOGU SE PREUZETI SA PLATFORME

ZAPOČNI KURS SADA!

Vrijednost: 137 €

Shopping Cart
Scroll to Top